Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Τεχνικές Μεταφράσεις
Image
Με τη διεύρυνση των επιχειρηματικών σας δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και δημιουργία διεθνών συνεργασιών, η επιχείρησή σας αποκτά συχνά ανάγκες για μετάφραση τεχνικών κειμένων. Είτε πρόκειται για συναλλαγές σας με ξένους προμηθευτές, στους οποίους θέλετε να παρουσιάσετε τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησής σας, είτε για πελάτες εκτός συνόρων τους οποίους θέλετε να ενημερώσετε πλήρως για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, η μετάφραση του υλικού σας παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς. Η άρτια μετάφραση των εγγράφων σας αποτελεί απόδειξη για την ποιότητα των υπηρεσιών σας και ένδειξη υπευθυνότητας και επαγγελματισμού, ενώ συχνά είναι και προϋπόθεση για την πλήρωση τοπικών και διεθνών προτύπων ποιότητας.
 
Οι τεχνικές μεταφράσεις θεωρούνται ιδιαίτερα απαιτητικές, καθώς αφορούν κείμενα που έχουν συνταχθεί από επαγγελματίες του κλάδου, και συνεπώς χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, τα οποία αφορούν την περιγραφή τεχνικών διαδικασιών, την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική πρόοδο καθώς και τις πρακτικές εφαρμογές τους. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι στις μεταφράσεις τεχνικών κειμένων δεν υπάρχει περιθώριο ασάφειας ή ανακριβούς απόδοσης – εδώ κάθε απώλεια σε πληροφορία συνεπάγεται μη-εφαρμογή των προδιαγραφών και τεχνικά σφάλματα στην παραγωγή που ενδέχεται να σας κοστίσουν. Κάθε γνωστικό αντικείμενο και επιστημονικός ή βιομηχανικός κλάδος διαθέτει τη δική του ιδιόλεκτο, με πλήθος τεχνικών όρων και συνάψεων. Ο μεταφραστής που θα κληθεί να μεταφράσει ένα τεχνικό κείμενο πρέπει να έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου και της ορολογίας του κλάδου, τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη γλώσσα-στόχο και να είναι πλήρως ενημερωμένος για τις καινοτομίες και τεχνολογικές προόδους που αλλάζουν το τοπίο στην εκάστοτε βιομηχανία. Με συναίσθηση του ειδικού χειρισμού που απαιτούν, το γραφείο μας αναθέτει έργα τεχνικής μετάφρασης μόνο σε επαγγελματίες μεταφραστές που διαθέτουν ταυτόχρονα πολυετή εμπειρία στο χώρο και το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του εκάστοτε έργου.