Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Τεχνικές Μεταφράσεις
Image
Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης του εμπορίου και τις απαιτήσεις των εταιριών που προκύπτουν από τη διεθνή τους δραστηριότητα, η μετάφραση έχει καταστεί απόλυτη ανάγκη για την σωστή λειτουργία και την ανάπτυξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Λόγω του σημαντικού ρόλου της μετάφρασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάπτυξη, η τεχνική μετάφραση απαιτείται να είναι σαφής και ακριβής στην απόδοσή της.
 
Με αυτό το κριτήριο το γραφείο μας διαθέτει μεταφραστές τεχνικής μετάφρασης με γνώση ως προς το γνωσιακό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του έργου καθώς και με γνώση της ορολογίας και των εργαλείων που είναι απαραίτητα για άψογα αποτελέσματα στη μετάφραση του εκάστοτε έργου. Μάλιστα οι μεταφραστές τεχνικών έργων του γραφείου μας παρέχουν αυτές τις ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους παρεχόμενους γλωσσικούς συνδυασμούς.