Μεταφράζουμε εδώ και 30 χρόνια με ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
 
Οι επίσημες μεταφράσεις που παρέχουμε είναι μεταφράσεις κειμένων οι οποίες φέρουν την επικύρωση από δικηγόρο βάσει του αρ. 36 παρ 2γ΄του Κώδικα Δικηγόρων (4194/2013) ή την σφραγίδα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό σημαίνει ότι η εγκυρότητα της μετάφρασης πιστοποιείται. Οι επικυρωμένες, ή αλλιώς επίσημες μεταφράσεις, απευθύνονται σε όλους (ιδιώτες, εταιρείες, οργανισμούς κ.τ.λ. ) δεδομένου ότι πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως, Υπουργεία , Δήμους, Πανεπιστήμια, Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ληξιαρχεία, Εφορίες , ΑΣΕΠ, Τράπεζες, Πρεσβείες, Επιμελητήρια κ.τ.λ.
 
Επικυρώσεις αντιγράφων Τίτλων σπουδών, Πτυχίων, Απολυτηρίων, διαβατηρίων κ.τ.λ.

Facebook

facebook

Whats App

WhatsApp