Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Μεταφράσεις Πιστοποιητικών
Image
Το γραφείο μας ειδικεύεται σε μεταφράσεις πιστοποιητικών για χρήση τους σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Αναλόγως της χώρας έκδοσης των πιστοποιητικών, η μετάφραση τους επικυρώνεται από μεταφραστή του ΥΠΕΞ ή δικηγόρο – μεταφραστή που ειδικεύεται στη γλώσσα από και προς τα Ελληνικά ενδεικτικά σε:
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γεννήσεως
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών γάμου
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών θανάτου
  • Μεταφράσεις ποινικού μητρώου
  • Μεταφράσεις φορολογικών πιστοποιητικών και δηλώσεων
  • Μεταφράσεις πιστοποιητικών προϋπηρεσίας