Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Μεταφράσεις Τίτλων Σπουδών
Image
Το γραφείο μας μεταφράζει όλα τα πτυχία και σπουδαστικά έγγραφα από και προς τα ελληνικά. Οι μεταφράσεις μας είναι επικυρωμένες από συνεργάτη μεταφραστή του ΥΠΕΞ ή την ομάδα των δικηγόρων μας και είναι επίσημες για οποιαδήποτε χρήση σε δημόσια υπηρεσία της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
 
Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε μεταφράσεις εγγράφων όπως:
  • Απολυτήρια σχολείων
  • Βεβαιώσεις σπουδών
  • Πτυχία όλων των Ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων
  • Αναλυτικές βαθμολογίες
  • Οδηγούς σπουδών
  • Πιστοποιητικά παρακολούθησης
  • Πιστοποιητικά και πτυχία γλωσσομάθειας