Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Ιατρικές Μεταφράσεις
Image
Ανταποκρινόμενη στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες διαγλωσσικής επικοινωνίας στο χώρο της υγείας, το γραφείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις.
 
Το ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας και η πολυετής εμπειρία μας επιτρέπει να παρέχουμε ιατρικές μεταφράσεις υψηλής ποιότητας, με χαμηλό κόστος και ταχύτατη παράδοση σε όλους τους παρεχόμενους από το γραφείο μας γλωσσικούς συνδυασμούς.
 
Γνωρίζουμε ότι για τη μετάφραση ιατρικών εγγράφων, η ακρίβεια στην έκφραση και την απόδοση της ορολογίας είναι ίσως σημαντικότερη από ότι σε οποιοδήποτε άλλο μεταφραστικό έργο, καθώς το διακύβευμα είναι, ακριβώς, η ανθρώπινη υγεία. Πιστεύουμε, επίσης, ότι στις υποθέσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλισή σας, η μετάφραση των εγγράφων σας δεν θα πρέπει να αποτελεί μια επιπλέον πηγή ανησυχίας. Έχοντας, λοιπόν, επίγνωση τόσο των υψηλών απαιτήσεων όσο και της ευθύνης που συνεπάγεται η ανάληψη τέτοιων έργων, φροντίζουμε για την ομαλότερη δυνατή εξυπηρέτηση του αιτήματός σας.
 
Τις ιατρικές μεταφράσεις αναλαμβάνουν έμπειροι μεταφραστές, εξειδικευμένοι στις επιστήμες υγείας. Παράλληλα, αξιοποιούμε βάσεις ορολογίας, εξασφαλίζοντας συνέπεια και εγκυρότητα στην απόδοση ιατρικής και φαρμακευτικής ορολογίας σε κάθε έργο.
 
Αναλυτικότερα, το υλικό που έχει μεταφράσει το γραφείο μας στα 10 χρόνια παρουσίας του στο χώρο των ιατρικών μεταφράσεων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών κειμένων, όπως:
  • Μεταφράσεις Αρχείων και Ιστορικό Ασθενών
  • Μεταφράσεις Εξιτηρίων
  • Μεταφράσεις Επιστημονικών Ανακοινώσεων
  • Μεταφράσεις Μεθόδων Θεραπείας
  • Μεταφράσεις Ιατρικών Κανονιστικών Πλαισίων
  • Μεταφράσεις Φύλλων Νοσηλείας
  • Μεταφράσεις Εξετάσεων/ Βιοψιών
  • Μεταφράσεις Χειρουργικών Αναφορών
  • Μεταφράσεις Αποφάσεων ΚΕΠΑ