Καρτασίδη Ντιάνα 
Πιστοποιημένη Μεταφράστρια Υπεξ

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη πλοήγησή σας

Μεταφράσεις στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές
Image
Οι ειδικευμένοι μεταφραστές μας έχουν εκτενή γνώση και εμπειρία στον κλάδο κατασκευής μηχανημάτων, έχοντας εκτελέσει:
 • Μεταφράσεις Ηλεκτρικών Εργαλείων και Εργαλείων Χειρός
 • Μεταφράσεις Μηχανημάτων Αερισμού
 • Μεταφράσεις Κατασκευών Εμπορικού Τομέα και Τομέα Εξυπηρέτησης
 • Μεταφράσεις Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης
Αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του κατασκευαστικού εξοπλισμού και ανταποκρινόμαστε με μεταφράσεις ακριβείς, πλήρεις, προσαρμοσμένες σε κάθε επιμέρους αγορά, όπως:
 • Μεταφράσεις Καταλόγων Προϊόντων
 • Μεταφράσεις Προδιαγραφών Προϊόντων και Αναφοράς
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων Εγκατάστασης
 • Μεταφράσεις Υλικού Μάρκετινγκ
 • Μεταφράσεις Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Μεταφράσεις Εγχειριδίων Χρήστη
 • Μεταφράσεις Εγγράφων Εγγύησης