30 yıldan bu yana GÜVENİLİR, DOĞRU VE HIZLI bir şekilde çeviri yapıyoruz
 
Sunduğumuz resmi çeviriler Avukatlar Kanunu (4194/2013) madde 36 par. 2c'ye istinaden tasdikli olan Yunan Dışişleri Bakanlığı Tercüme Biriminin mühürüne sahip belge çevirileridir. Bunun anlamı, çevirinin geçerli olduğunun tasdik edildiğidir. Tasdikli veya resmi çeviriler herkese yöneliktir (özel şahıslar, şirketler, kurumlar vs) zira Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Genel Sekreterlikler, Birinci veya İkinci derece Eğitim Müdürlükleri, Nüfus Müdürlükleri, Vergi Daireleri, Devlet Memurları Sınavı (ASEP), Bankalar, Elçilikler, Ticaret Odaları vs. gibi resmi daire ve kuruluşlara ibraz edilmek üzere hazırlanmıştır.
 
Eğitim belgeleri, Diplomalar, pasaport vs suretlerinin tasdiki.

Facebook

facebook

Whats App

WhatsApp